Arbeidsmediation

Een arbeidsconflict is voor alle partijen vervelend. Niet alleen voor de partijen die direct bij het conflict betrokken zijn, zoals bijvoorbeeld tussen leidinggevende en medewerker, of tussen twee of meerdere collega’s. Arbeidsconflicten hebben zijn weerslag op de gehele organisatie. Zo kunnen conflicten leiden tot ziekteverzuim, lagere productie, minder werkplezier etc. En niet geheel onbelangrijk: arbeidsconflicten kosten de organisatie heel veel geld.

Als een arbeidsconflict tot ziekteverzuim leidt ontstaat er een extra argument om voortvarend met de kwestie aan de slag te gaan. Sinds de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid is het beëindigen van de arbeidsovereenkomst van de zieke werknemer gedurende 104 weken niet mogelijk via het UWV. Investeren in het herstel van de relatie met de werknemer kan vanzelfsprekend een lonende interventie zijn. Daarnaast is de werknemer op grond van de Wet Poortwachter gehouden mee te werken aan re-integratie. Niet bijdragen aan het eigen herstel kan uiteindelijk leiden tot opschorting van loon tot ontslag.

Mediation zorgt ervoor dat partijen weer met elkaar in gesprek raken en écht naar elkaar luisteren. Vaak wordt met mediation het conflict op een voor beide partijen bevredigende wijze opgelost. Afspraken kunnen in dat geval worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Soms is herstel van de samenwerkingsrelatie niet meer mogelijk. Mediation kan er dan voor zorgen dat partijen constructief en zonder rancune uit elkaar kunnen gaan. Deze zogenaamde Exit-mediation zorgt ervoor dat partijen op een positieve manier, zonder elkaar, de toekomst tegemoet kunnen treden.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial