Familiemediation

Familie kies je niet uit. Dit gegeven maakt familiaire relaties kwetsbaar en complex. Wat doe je als je overhoop ligt met (de partner van) je zus, broer, je kind, je vader of moeder of niet met een ander familielid door een deur kan? En wat doe je als je opziet tegen verjaardagen? Of hebt je zelfs al andere plannen gemaakt voor kerst? Dergelijke conflicten kunnen erg pijnlijk zijn. Er liggen vaak veel (verborgen) emoties aan ten grondslag. Wat zou het fijn zijn als de verjaardagen weer gezellig zijn en je de energie die je nu verspilt aan het conflict in een gezellige omgang kunt steken. Familiemediation kan een oplossing bieden.

Wie nemen er deel aan een familiemediation? Zoals gezegd, conflicten binnen families zijn vaak complex. Bij andere vormen van mediation zijn meestal maar twee partijen betrokken. Bij familiemediation zijn het er vaak meer. Zo gebeurt het regelmatig dat ouders en kinderen gezamenlijk aan een mediation deelnemen. Een mediation kan ook plaatsvinden tussen broers en zussen van één gezin. Of, bijvoorbeeld in het geval van een nalatenschap, tussen ooms en tantes uit verschillende takken van de familie. Iedereen die belang heeft bij de oplossing van het conflict kan meedoen om samen met de familiemediator tot een oplossing van het conflict te komen.

De onderwerpen van familieproblemen kunnen heel divers zijn. Zo kunnen bijvoorbeeld aan bod komen: verdeling van zorg, verdeling van geld en nalatenschappen en/of langslepende familieruzies.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial