Over mediation

Mediation is bemiddeling in een conflict tussen partijen. In mediation gaat het erom dat partijen zelf tot oplossingen komen. Dit is mogelijk nadat zij naar elkaar hebben kunnen uitspreken wat voor hen belangrijk is. 

Mediation is vaak succesvol. Dit komt doordat partijen zelf naar de oplossing zoeken. Zij dragen daarmee gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het resultaat. Voor het starten van de mediation is het belangrijk dat partijen de wens hebben om de situatie te veranderen. Zij spreken de intentie uit om zich daarvoor in te spannen.

Een succesvolle mediation biedt handvatten om ook in de toekomst beter met elkaar te communiceren en afspraken te maken. De eigen verantwoordelijkheid en de vrijwillige basis zorgen ervoor dat de gemaakte afspraken vaak beter worden nageleefd dan wanneer deze door derden zijn opgelegd.

Mediation als alternatief voor een juridisch proces

Mediation is een middel om te voorkomen dat een situatie verergert of escaleert. Het kan een (juridische) procedure voorkomen of een alternatief zijn voor procederen. De gang naar de rechter duurt vaak lang en kost veel geld. Daarnaast kan het mogelijke oplossingen uit sluiten als daar geen juridische aanknopingspunten voor zijn. Aan het einde van een rechtszaak is er vaak slechts één en niet zelden zelfs geen winnaar.

Mediation, daarentegen, is een proces dat relatief snel verloopt. Daarbij blijven de kosten beduidend lager liggen dan bij een juridisch proces. De zaak wordt vanuit diverse invalshoeken benaderd. Naast (juridisch) relevante argumenten kunnen ook eerdere gebeurtenissen, situaties, emoties en consequenties onderwerp van gesprek zijn. Het doel van het traject is een win-winsituatie te creëren. Dit lukt alleen door te zoeken naar de best mogelijke oplossing waar alle betrokken partijen zich in kunnen vinden.

Conflictbemiddeling versus mediation

Bij conflictbemiddeling zijn naast gezamenlijke bijeenkomsten vaak ook aparte gesprekken met partijen. De bemiddelaar verzamelt informatie over de kernpunten van het conflict. Daarnaast onderzoekt hij samen met de betrokken partijen wat hen verdeeld houdt. Samen bekijken ze welke belangen in het geding zijn en welke oplossingen er mogelijk zijn. De bemiddelaar kan zelf voorstellen tot een oplossing doen. Hij kan derde partijen horen en zelfs in sommige situaties als scheidsrechter optreden. Bemiddelen is dus vaak meer directief dan mediation.

De mediator is procesbegeleider. Hij laat partijen vanuit hun werkelijke belangen zelf tot een voor eenieder acceptabele oplossing komen voor hun conflict. Hij stimuleert de eigen oplossingen van de partijen zelf en verzamelt geen uitgebreide informatie over het conflict. Hij stelt zich niet directief op en neemt geen eigen standpunt over het conflict in. In principe zijn er steeds gezamenlijke gesprekken. Slechts zelden zijn er aparte gesprekken met partijen. Als het nodig is kunnen zij ook deskundigen raadplegen.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial